Dodatkowe menu

Zawieramy ubezpieczenia takie jak:

a.     Komunikacyjne:

            * OC (odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu)

            * AC/KR (autocasco / kradzież)

            * NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażeró)

            * ASSISTANS PLUS (assistance komunikacyjne - wariant pełny)

            * ZIELONA KARTA (w ruchu zagranicznym)

            * OCHRONA PRAWNA (pomoc prawna w razie wypadku)

            * MEDICAL ASSISTANCE

b.      Majątkowe:

            * ubezpieczenia mieszknia

            * domu

            * ruchomości domowych i mieszkaniowych

            * obiekty małej architektury

            * wybicie szyb

            * stałych elementów

            * odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

            * od pożaru i zalania

            * obiekty w trakcie budowy

c.       Lokale użytkowe:

            * mienie od ognia i innych zdażeń losowych

            * mienie od kradzieży

d.       Koszty leczenia podróży zagranicznych i krajowych

e.       Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

            * indywidualne

            * grupowe

f.         Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia rolne i agroturystyczne

g.        Ubezpieczenia łodzi, jachtów, motorówek, skuterów wodnych - NOWOŚĆ !!!

 

 

 

 

 

 

GALERIA:

www.benefia.elblag.pl - Wszystkie prawa zastrzezone 2012r.